Sadržaji i aktivnosti

U našoj školi se nude slijedeći sadržaji i aktivnosti:

• Sedmica jeseni i jesenji praznik
• Tjelesni i zdravstveni odgoj
• Dani kreativnosti
• Pomoć pri čitanju
• Čitanje petkom i noći druženja sa knjigom
• Priredba predstavljanja različitih kultura
• Vannastavne aktivnosti iz poručja sporta, muzike i kreativnosti
• Učešće na organizovanim sportskim aktivnostima
• Sekcija glume
• Muzičke priredbe
• Native Speaker (Engleski)
• Zdrava užina
• Mobilni trening
• Cijelodnevni školski forum
• 3 školska časa tjelesnog vaspitanja za 1. i 2. razred
• Školska biblioteka
• Maternji jezik: albanski, hrvatski, bosanski, srpski i turski
• Dan otvorenih vrata škole
• Projekti i ekskurzije
• Školska praksa za studente
• Mala škola muzike i solfeđo- mutička škola „Talentur“
  • Impressum
  • Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung